top of page

Algotrade Lab

The Dawn of an Algorithmic Trader Generation

Giới thiệu

Algotrade Lab là dịch vụ miễn phí được ALGOTRADE phát triển nhằm giúp các nhà đầu tư có cơ hội trải nghiệm thực tế về giao dịch thuật toán tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chỉ với vài bước thao tác, bạn sẽ được trải nghiệm thuật toán giao dịch đầu tiên được vận hành trên tài khoản chứng khoán của chính mình. Bạn sẽ biết được máy tính có thể thay bạn ra quyết định và tự động đặt lệnh như thế nào, cũng như cảm nhận được lợi thế đặc biệt về tốc độ của một hệ thống giao dịch thuật toán.

Yêu cầu

Bạn cần có một tài khoản chứng khoán phái sinh và đã kích hoạt thành công dịch vụ API để bắt đầu.

Đăng ký

Hãy cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau để đăng ký trải nghiệm:

Bạn đã gửi thông tin đăng ký thành công!

Algotrade Lab-02.png
bottom of page