top of page
Home

-%

Thị phần phái sinh

250 ngày gần nhất

-

Hợp đồng phái sinh

20 ngày gần nhất

-

Cổ phiếu giao dịch

20 ngày gần nhất

-%

Tỷ suất lợi nhuận

trung bình hàng năm

Giao dịch thuật toán

50% khối lượng giao dịch chứng khoán toàn cầu được thực hiện bởi thuật toán!

Algotrade - Web Flowchart_Desktop Vi.png

Tự động hoá 100%

Vận dụng công nghệ để tự động hoá hoàn toàn chiến lược giao dịch

Tự động cập nhật giá

mỗi 0.5 s

Tự động xác định tín hiệu mua/bán

Tự động thực hiện đặt lệnh ngay khi có tín hiệu

Tự động báo cáo giao dịch theo thời gian thực

Tốc độ siêu nhanh

Cập nhật giá nhanh hơn trung bình 3 giây trước khi xuất hiện trên bảng điện

Sử dụng ​tick data với độ trễ thấp

Tối ưu địa điểm đặt trung tâm dữ liệu

Giải pháp toàn diện cho giao dịch tần suất cao

Từ quyết định đến đặt lệnh chỉ diễn ra trong 60 ms

Khả năng mở rộng

Áp dụng cho mọi thị trường chứng khoán niêm yết và không giới hạn quy mô vốn

Tuỳ chỉnh thuật toán thực thi giao dịch

Tích hợp các chiến lược đầu tư trung lập thị trường

Kiểm soát rủi ro toàn

diện

Không giới hạn số vốn

đầu tư

Thuật toán giao dịch

Các thuật toán giao dịch đang chạy thực tế trên thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh Việt Nam. Hiệu suất đầu tư được cập nhật theo thời gian thực.

​Thuật toán
Ngày bắt đầu
Lợi nhuận từ
ngày đáo hạn cuối
Lợi nhuận từ
ngày bắt đầu
Maximum
​Drawdown

Genesis

01/07/2020

3,75%

156,31%

-12,48%

Genesis

01/07/2020

3,75%

156,31%

-12,48%

Genesis

01/07/2020

3,75%

156,31%

-12,48%

Algotrade Knowledge Hub

Lộ trình chuyển đổi ý tưởng đầu tư thành chiến lược giao dịch cụ thể, kiểm thử và tự động hoá toàn bộ quá trình thực thi chiến lược.

Hướng dẫn xây dựng, kiểm thử và đánh giá chiến lược giao dịch

Phương pháp tối ưu hóa chiến lược giao dịch

Thực tiễn giao dịch thuật toán tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Algotrade - Book Cover - 01.png
bottom of page