top of page

Algotrade Intel Center

Nhịp đập thị trường chứng khoán Việt Nam

Luỹ kế vị thế VN30F của khối ngoại

Khối lượng mua hàng ngày

Khối lượng bán hàng ngày

Luỹ kế vị thế

Giá trị giao dịch cổ phiếu VN30 của khối ngoại

Giá trị mua hàng ngày

Giá trị bán hàng ngày

Mua - bán ròng

Giá đáo hạn VN30F (Ước tính)

Giá thị trường

Giá thanh toán

Biểu đồ sẽ hiển thị vào ngày đáo hạn lúc 14:15 (giờ Việt Nam)

bottom of page